Průmyslové nasazení OCR

PBN je systém pro využití OCR (Optical Character Recognition - optické rozpoznávání znaků) v průmyslové praxi, většinou ve specifických aplikacích mimo možnosti běžných OCR zařízení.

Součástí PBN je vlastní kamerový systém, software pro zpracování a vyhodnocení obrazu a síťové komponenty - data mohou být vyhodnocována jak lokálně, tak vzdáleně, komunikace přes lokální síť i přes Internet je samozřejmostí.

Typické nasazení: Snímání stavu vodoměrů, průtokoměrů, apod.

Příklad aplikace: Automatizovaný odečet vodoměrů

Kamera snímá ve stanovených intervalech vodoměr, snímky jsou po síti odeslány do serveru PBN, kde jsou zpracovány, převedeny do požadované podoby (textová data) a vyhodnoceny. Zpracovaná data jsou předána patřičným pracovištím - účtárně podklady pro fakturaci, technické údržbě upozornění na poruchu. Zálohují se hrubá data (snímky) i jejich zpracovaná podoba, je proto možné se k nim kdykoli vrátit a dohledat potřebné informace.

Výhody oproti klasickému odečtu stavu:

Celý systém PBN je modulární a lze jej libovolně rozšiřovat.

Condata - Průmyslové nasazení OCR | 2024 CONDATA s.r.o. | www.condata.cz