Modulární monitorovací systémy

Monitorovací systém ConWin je vysoce efektivním řešením rostoucí potřeby sledovat a vyhodnocovat fyzikální podmínky v různých objektech, ať už jde o běžné skladovací prostory, archívy uchovávající vzácné tiskoviny, chladničky pro potraviny nebo mrazicí boxy pro uložení léčiv. Jedná se o systém s moderní, modulární koncepcí, díky které je možné ho dle okamžité potřeby libovolně rozšiřovat jak o měřicí sondy, tak o monitorované veličiny. U hardwarové i softwarové části je kladen důraz především na spolehlivost, naprostou minimalizaci rizika ztráty dat, maximální vyhovění požadavkům kontrolních institucí a v neposlední řadě i na uživatelský komfort.

Základní výhody systému ConWin:

Modulární koncepce

Do systému lze kdykoli doplnit další čidla pro sledování libovolných veličin. Není proto problém začít monitorovat jen základní okruh objektů a ten postupně rozšiřovat - investice do monitorovacího systému tak lze rozložit do delšího období, aniž by to znamenalo kompromisy ve funkcionalitě. Modulární je i koncepce softwarové části - nejste proto omezeni našimi představami o tom, co by měl monitorovací systém umět, ale můžete si nadiktovat vlastní požadavky, a přizpůsobit tak systém ke své maximální spokojenosti - nebo ke spokojenosti Vašich auditorů :-)

Sledování libovolných fyzikálních veličin

Nejčastěji monitorovanými veličinami jsou teplota a vlhkost, do systému lze ale připojit čidla snímající jakékoli požadované parametry (koncentrace plynu, frekvence, kontakt otevřené/zavřené dveře, apod.).

Dokonalý přehled

Systém zobrazuje aktuální data v přehledné tabulce a okamžitě je vyhodnocuje na základě nastavených parametrů. V případě překročení nastavených mezí pak informuje uživatele zvýrazněním dané položky, popř. alarmem - vizuálně, akusticky nebo zaslanou zprávou (SMS, e-mail). Přehled je možné takřka libovolně uzpůsobit - zobrazit jen konkrétní objekty nebo parametry, rozlišit jednotlivé položky odlišnou barvou textu či pozadí, přizpůsobit pojmenování objektů momentálním potřebám, apod.

Automatické vyhodnocování

Monitorovací systém provádí na základě uživatelem nastavených šablon ve volitelných intervalech vyhodnocení naměřených veličin za dané období. Výslednou sestavu pak ukládá do souboru, popř. posílá e-mailem na určenou adresu. Systém umožňuje uložení libovolného množství různých šablon, je proto možné snadno vytvořit např. skupiny objektů s různým intervalem vyhodnocování.

Konfigurovatelné tiskové sestavy

Pro navolení obsahu tiskové sestavy stačí jen pár kliknutí myši - u sestavy lze volit zobrazené objekty i jednotlivé parametry. Možnost tvorby tiskových šablon.

Grafy

Komfortní práce s grafy znamená dokonalý přehled o průběhu měření. Grafy umožňují zobrazení libovolného časového úseku pro neomezené množství monitorovaných objektů, synchronizaci grafů pro vyšší přehlednost, tisk na tiskárně i do souboru a řadu dalších funkcí.

Bezdrátový přenos

Veškerá komunikace může probíhat bezdrátově, což znamená, že odpadají často nepříjemné stavební úpravy. U prostor, kde bezdrátový přenos není možný (např. pro extrémně silné rušení signálu), lze kromě klasického propojení kabelem využít přenos po lokální datové síti i po Internetu.

Úrovně oprávnění

Každému uživateli je možné nastavit úroveň práv pro přístup k jednotlivým částem systému. Uživatel se základními právy si bude schopen jen zobrazit naměřené hodnoty, administrátor má v rukou veškerá nastavení.

Vzdálená správa

K datům monitorovacího systému lze v případě připojení sběrného PC k počítačové síti s patřičným oprávněním přistupovat z lokální sítě či přes Internet. Bezpečnost Vašich dat při cestách po veřejných sítích zajišťuje použití 64kB šifrovacího klíče.

Zabezpečení systému

Monitorovací systém ConWin umožňuje automatické zálohování veškerých dat. Součástí jádra programu je kontrolní mechanismus, který hlídá funkčnost jednotlivých čidel. Je-li systém připojen k Internetu, může být jeho funkčnost nezávisle monitorována vzdáleně servisním technikem. Pro případ výpadku proudu je centrální PC standardně vybaveno záložním zdrojem. Ke ztrátě dat nedochází ani v případě výpadku přenosové sítě, jednotlivé sběrné moduly mají vlastní paměť, do které se data po dobu výpadku ukládají. U kritických objektů je možné doplnit i kamerový systém - stejně jako k naměřeným a zpracovaným hodnotám, i k obrazovým datům lze přistupovat vzdáleně, je proto možné mít velmi snadno pod kontrolou celý monitorovaný objekt.

Validace

Správnost naměřených hodnot je zajišťěna návazností použitých měřidel a pravidelnou validací. Doporučujeme zachovat validační interval min. 12 měsíců.

Monitorovací systém ConWin je i díky propracovaným možnostem tvorby dokumentace (exporty, tiskové výstupy sestav a grafů), validačním zprávám a vysokému stupni zabezpečení k plné spokojenosti používán i na pracovištích pravidelně auditovaných nezávislými auditorskými společnostmi i státními kontrolními institucemi (např. SÚKL).

Podpora

Dodávka monitorovacího systému pro nás nekončí instalací a zaškolením uživatelů. Nezapomínáme ani na servisní prohlídky, a to záruční i pozáruční (prodloužená záruka pochopitelně není problém), a na pravidelné validace. Nabízíme také na míru šité implementace specifických požadavků.

Za naprostou samozřejmost považujeme support po telefonu i elektronickou formou (e-mail, vzdálený přístup) a fyzický servisní zásah do 24 hodin.

Předvedení

Neváhejte nás prosím kontaktovat, ať už máte zájem jen o základní informace, o předvedení možností monitorovacího systému v plném rozsahu nebo o nezávaznou orientační kalkulaci.

Condata - Monitorovací systémy | 2024 CONDATA s.r.o. | www.condata.cz