Systém inteligentního řízení vytápění a správy budovy

Aplikace nazývané Inteligentní domy jsou význačným vývojovým trendem v oblasti využívání budov a moderních technologií. Jsou to aplikace, které s pomocí sítě měřících, akčních a komunikačních prvků, počítače a programového vybavení dokáží rychle, předvídavě a účelně řídit požadované činnosti v domě z jednoho centra. Navíc mohou zpracované údaje přenést na libovolně vzdálené místo.

Inteligentní dům je z našeho hlediska především nízkospotřebový dům. Tedy dům, který má dostatek inteligence na to, aby zjistil, že se objekt nikde nepřetápí, ale ani nikde nepodtápí, a stará se o tepelnou pohodu, přičemž smysluplně a ekonomicky využívá energetické zdroje, které má k dispozici.

Možnosti inteligentního řízení

WinTerm je počítačem řízený systém regulace zdrojů a spotřebičů tepla. Pro jednotlivé místnosti si můžete nastavit požadovanou teplotu pro konkrétní dny, přičemž systém nepřetržitě kontroluje stav vytápěného objektu. Docílíte tak velmi úsporného vytápění - nikde se nebude přetápět ani podtápět.

Systém WinTerm také řídí chod kotelny a hlídá rovnoměrné zatížení jednotlivých kotlů a jejich optimální pracovní režim tak, aby byla zaručena tepelná pohoda při minimálních provozních nákladech a maximálním využití energie. Použití inteligentního systému řízení WinTerm nezávisí na druhu vytápění!

Inteligentní systém řízení WinTerm dále umožňuje:

Maximálně efektivně využívat alternativní zdroje

Nasazením alternativních zdrojů energie (tepelné čerpadlo, solární kolektory, kogenerační jednotka, apod.) lze dosáhnout dalších výrazných úspor.

Rozšíření systému inteligentního řízení WinTerm o správu alternativních zdrojů energie je zárukou, že nemalé investice vložené do jejich pořízení budou využity ekonomicky a efektivně. WinTerm umožní snadnou kontrolu skutečného využití alternativních zdrojů a zaručí nejkratší možnou dobu návratnosti Vašich investic.

Cíleně a účelně zateplit budovu

Už po jedné topné sezóně systém inteligentního řízení WinTerm ukáže, kde dochází k největším tepelným, a tedy i finančním ztrátám. Zateplovat se pak může cíleně a s vynaložením minimálních nákladů právě na tom místě, kde to přinese maximální efekt.

Sledovat spotřebu tepla v jednotlivých místnostech

WinTerm Vám umožní sledovat spotřebu tepla dané místnosti nebo bytu a následné rozúčtování skutečných nákladů na vytápění. Snadno můžete zjistit, kde uniká nejvíce tepla - bez nutnosti celoplošného řešení je náprava levná a účinná.

Dálkově řídit systém a monitorovat situaci

Z jakéhokoli místa na světě se můžete přes Internet pomocí vzdálené správy připojit ke sledovanému objektu a zjistit aktuální stav, případně zadat příslušné instrukce. O mimořádné situaci Vás WinTerm může informovat e-mailem nebo SMS.

Zaznamenávat a archivovat všechny zásahy obsluhy

WinTerm uchovává v databázi údaje o veškerých zásazích obsluhy, proto lze snadno provést pozdější vyhodnocení daného úkonu. Všechna data se nepřetržitě ve zvolených intervalech ukládají a jsou tak trvale k dispozici. Vyhodnocovat tedy lze i data naměřená v průběhu více let.

Objekty vhodné pro nasazení inteligentního systému řízení WinTerm jsou školy, administrativní budovy, nemocnice, hotely, sídliště, tovární komplexy, větší rodinné domy, apod.

Dosahovaná úspora zavedením inteligentního systému řízení WinTerm činí třetinu dosavadních nákladů na vytápění a návratnost vložených prostředků je tři až pět let.

Detailní seznámení se systémem

Kontaktujte nás a nechte si předvést, co všechno WinTerm umí, jak vypadá uživatelský interface a jakých výsledků se podařilo dosáhnout v některých ze stávajících instalací.

Condata - Inteligentní řízení vytápění a správy budov | 2024 CONDATA s.r.o. | www.condata.cz